Renovera äldre släktgårdar

FOTOGRAF Johansson, Johan (1884 - 1966)Att renovera ett äldre hus eller till och med en släktgård är nästan alltid en känslig fråga. Medan vissa helt skoningslöst renoverar utan att ta hänsyn till huset ursprung finns det även dem som är mer försiktiga med att gå in och ändra saker i ett äldre hus. Men hur gör man när det blir nödvändigt att renovera för att kunna behålla huset i ett bra skick och undvika att släktgården står och förfaller?  Om man tar det försiktigt med vilka ändringar man gör är det idag fullt möjligt att renovera utan att riskera att göra intrång på husets historia.

Att renovera behöver inte alltid handla om att riva ut det gamla och ersätta med det nya och moderna. Även om man restaurerar kan man göra det för att bevara den äldre stilen. Fönster kan bytas ut mot nya i gammal stil som de äldre fönsterna vilket kommer att hjälpa till att bevara den ursprungliga stilen. Många moderna funktioner kan därmed byggas in utan att det blir synligt i husets design och stil.  Med renoveringar kan man få huset att ge ett äldre intryck utan att allt i grunden behöver vara det. Samma sak som gäller för fönster finns även med dörrar. Kanske har den befintliga dörren gett sitt eller så motsvarar den inte riktigt den stil som man vill att ens släktgård ska ge. Men det finns gott om nya dörrar som har de detaljer som kan ge den äldre känslan. Vill man se exempel på några som är mitt inne i sina renoveringar av sin släktgård och har satt in nya fönster kan man läsa vidare på denna blogg för tips och inspiration!