Därför ska du skriva ett giltigt testamente

Ett testamente möjliggör att du kan bestämma hur dina tillgångar ska fördelas den dagen du inte finns mer. Det är viktigt att testamentet är skrivet på ett korrekt sätt för att det ska vara giltigt. Ta hjälp av en jurist om du vill ha guidning i hur du ska gå tillväga.

Om du har en tydlig bild av hur du vill fördela dina tillgångar den dagen du inte finns kvar i livet ska du skriva ett testamente. Du kan upprätta ett dokument där du bestämmer vem som ska få ärva vad. Arvsrätt kan i vissa fall vara lite komplicerat, om du vill veta mer om arvsrätt kan du kolla här för mer information. Om du har barn har de rätt till sin arvslott vilket innebär hälften av dina tillgångar. Resterande del kan du testamentera till vem du vill. Om du har en partner kan det vara en bra idé att prata med varandra om vad som händer om någon av er går bort. Om ni är gifta eller sambo har en betydande roll för vad som händer med arvet. Det är olika regler för äkta makar och sambor.

“Den som har fyllt 18 år är behörig att upprätta ett testamente.” Läs mer här.

Skriv tydligt vad som gäller

När det gäller testamente är det en bra idé att göra det tydligt. Det är inte sällan som det uppstår tvister när det handlar om arv. Du kan underlätta för dina efterlevande genom att skriva klart och tydligt vad som gäller. Tänk på att när du skriver ditt testamente att det måste vara giltigt. Ta hjälp av en jurist om du inte har koll på hur du ska göra.