Hur du skriver ett testamente

testamente

Efter att en person dör brukar personen lämna efter sig ett dödsbo. Ett dödsbo är det som personen ägde under sin livstid, exempelvis fastigheter, pengar och andra ägodelar. Detta dödsbo delas upp mellan de närstående, det vill säga dödsbodelägarna. Processen som kallas Arvskifte är den process där dödsboet delas upp enligt det som anges i den döda personens testamente.

Varför du ska skriva testamente

Ett testamente är ett dokument som du bör skriva någon gång under ditt liv. I testamentet förklarar du hur du vill att dina ägodelar delas upp och vem som ska ärva dem när du dör. Det är viktigt för att dina saker ska gå till den eller dem personer som du vill att de ska gå till. Testamentet träder i kraft när personen dör. Om du inte skriver ett testamente fördelas istället ditt dödsbo enligt svensk lag. Detta innebär att de först och främst går till dina närmsta släktingar. Om du inte har några släktingar går de istället till Allmänna arvsfonden.

Hur du skriver ett testamente

För att ditt testamente ska vara giltigt måste det uppfylla vissa krav. Exempelvis måste det undertecknas av dig. Du kan antingen anlita en jurist för att hjälpa dig, eller så kan du skriva ditt testamente själv hemma. Det första du bör skriva i ditt testamente är vilka tillgångar du har. Här listar du allt du äger; pengar, värdepapper, fastigheter och andra saker. Sedan skriver du vem eller vilka personer tillgångarna ska gå till. Du behöver inte nödvändigtvis ge tillgångarna till enskilda personer, utan de kan också gå till organisationer. Glöm inte att ange personuppgifter till de du har nämnt i ditt testamente. Efter att du skrivit färdigt ditt testamente måste du underteckna det. För att underteckningen ska vara giltig måste minst två vittnen se när du undertecknar det. Vittnena får inte vara släkt med dig, under femton år eller nämnas i testamentet. Efter att testamentet är undertecknat är det viktigt att du förvarar det på ett säkert och tryggt ställe. Tänk dock på att det måste vara lätt att hitta. Testamentet måste inte registreras någonstans för att vara giltigt enligt svensk lag.